9 Gouden Tips tot vermogensregie

In tijden als vandaag wordt het alsmaar belangrijker om het vermogen van de klant optimaal te regisseren. Dit maakt dat de taak van financiële dienstverleners niet eindigt bij het beheren van het vermogen van de klant, maar ook het risicobeheer en de financiële planning worden bijkomende aandachtspunten.

Deze 9 Gouden Tips dragen bij tot optimaal vermogensbeheer:

  1. Controleer of de samenstelling van het vermogen in lijn is met het maximaal accepteerbaar risico dat de klant wil lopen. Dit is noodzakelijk alvorens structurering aan te vatten via de fiscalist.
  2. Bepaal de risico’s in de BV door het bedrijfsspecifieke risico te bepalen, financiële beleggingen en onroerend goed kunnen makkelijk eruit gefilterd worden.
  3. Het financieel vermogen is in de meeste gevallen slechts de sluitsteen van de vermogensstructuur.
  4. Bepaal het minimum welvaartsniveau voor de looptijd dat de klant afhankelijk is van zijn vermogen.
  5. Plan minstens 10 jaar voor einde beroepsactiviteit om het einddoel te kunnen nastreven.
  6. Verkoop of gedeeltelijke verkoop van een bedrijf dient ver van te voren gepland te worden.
  7. Zorg ervoor dat het totale vermogen een coherent en minimaal gecorreleerd geheel is aangepast aan de levensfase van de klant.
  8. Weet wat de waarde van de onderneming is bij een eventueel faillissement.
  9. Verschillende economische klimaten beïnvloeden uw vermogen, calculeer deze in.

Heeft u vragen omtrent vermogensregie? Neem gerust contact met ons op.