Private Risk Planner.

All-in One Product

De Private Risk Planner is uw hulpmiddel voor:

Plannen

Plannen van het inkomen en het vermogen van de DGA en de vermogende particulier.

Beheersen

Het blootleggen en beheersen van de risico’s welke worden gelopen.

Regisseren

Vervullen van de rol als regisseur rond het vermogen.

Onze aanpak

De methodiek om een Persoonlijk Risico Raamwerk te koppelen aan actief risicobeheer in de vorm van scenario analyses en dit aan te bieden aan vermogende particulieren is nieuw in Europa. Een ander belangrijk aspect is dat wij onafhankelijk zijn: er kunnen dus geen belangenconflicten ontstaan. Met andere woorden, wij zijn te allen tijde de partner van onze klant. Wellguard’s Private Risk Planner sluit hier naadloos op aan en richt zich  op de volgende twee principes:

De Private Risk Planner biedt de mogelijkheid om een vermogensplanning te maken over een periode van 10, 20 of 30 jaar.
Het biedt alle vermogenstitels waarmee de adviseur bij een vermogende particulier kan worden geconfronteerd.
Het Nederlandse belastingsysteem is volledig geïncorporeerd en wordt periodiek onderhouden.

Uitgangspunt bij de ontwikkeling is altijd geweest het snel kunnen opereren en niet al te veel op de details in te gaan.
Dit heeft geresulteerd in een model waarmee de adviseur (die zijn klant kent) heel snel zicht heeft op de ontwikkeling van het
vermogen. De praktijk heeft uitgewezen dat met heel snel 1 à 3 uur bedoeld wordt.

Op basis van alle vermogenstitels welke aan bod komen in de Private Risk Planner kan er tevens een risicoraamwerk aangemaakt worden die het volledige vermogen omvat. Hierin worden onderdelen van het vermogen ondergebracht per risico categorie (persoonlijk-, markt- en ondernemings risico). Automatische alarmsignalen worden gecreëerd welke problemen blootleggen op het vlak van liquiditeit, solvabiliteit, marktrisico, successie en pensioen.

Aan de hand van het risicoraamwerk wordt ook automatisch een maximaal neerwaarts risico uitgerekend.

Dit geeft weer welke risico’s het vermogen loopt in verschillende economische klimaten.

Combinatie van financiële en risicoplanning is op dit moment uniek. Naast de planning biedt de Private Risk Planner een risicoraamwerk over alle vermogensbestanddelen van de cliënt met automatische knipperlichten.

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak bent u van harte welkom om contact met ons op te nemen.

Back to Top